Giải Phẫu Siêu Âm Vùng Mặt và Cổ trong các thủ thuật xâm lấn tối thiểu

Cuốn sách đầu tiên và duy nhất mô tả cấu trúc giải phẫu bề mặt của vùng mặt và cổ một cách chi tiết trên siêu âm. Do tính chất phức tạp của giải phẫu ở những khu vực này, và bởi sự chồng lấp lên nhau của các cấu trúc lớp mỡ, mạch máu và thần kinh vùng mặt. Vì thế rất khó để mô tả các cấu trúc giải phẫu bề mặt 3D như thế này, thay vì chỉ dừng ở việc mô tả các cấu trúc giải phẫu 2D như các nghiên cứu giải phẫu cổ điển

Contact Me on Zalo
03.2625.4948