Hotline: 03.2625.4948

Tất cả bài viết: Sieu am
Các Bất Thường Trong Siêu Âm Sản Khoa
Các Bất Thường Trong Siêu Âm Sản Khoa

- Cuốn sách này bao gồm các trường hợp lâm sàng và minh họa các vấn đề khó trong siêu âm sản khoa. Cách tiếp cận giúp đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn và phát hiện những biểu hiện hiếm gặp.

350.000đ


Thực Hành Siêu Âm Cơ Xương Khớp Cơ Bản
Thực Hành Siêu Âm Cơ Xương Khớp Cơ Bản

Thực Hành Siêu Âm Cơ Xương Khớp Cơ Bản. Dịch giả: Ths. Bs Nguyễn Đình Trung. Mục tiêu của cuốn sách này nhằm đưa ra các cách tiếp cận đơn giản cho những người mới thực hành siêu âm. Cách tiếp cận được trình bày bao gồm kiến thức căn bản về thiết bị siêu âm, các thuật ngữ thường dùng, cách sử dụng thiết bị, cách tối ưu hóa chất lượng hình ảnh.

490.000đ 450.000đSiêu âm trong sản khoa và phụ khoa | Sách + Video
Siêu âm trong sản khoa và phụ khoa | Sách + Video

Sách tập trung vào các khía cạnh về kĩ thuật và thực hành của siêu âm với các vấn đề như nguyên lý, tiếp cận sử dụng máy siêu âm và các kĩ thuật khi thăm khám siêu âm, các vấn đề về sản khoa, các vấn đề về phụ khoa. Hướng dẫn các yêu cầu cần có của một kết quả siêu âm, là phần then chốt của việc siêu âm. Sự chuẩn hoá các bước cần thiết khi thực hiện một siêu âm cơ bản của sản hay phụ khoa. Sách có đầy đủ bảng biểu, hình ảnh có chú thích, Video thực hành và các kinh nghiệm được tích luỹ trong nhiều năm.

420.000đ 390.000đ


Tất cả có 7 kết quả.

zalo
03.2625.4948