Sinh Mổ ( Mổ lấy thai ) – Tài liệu biên dịch + DVD Video

349,000

Cuốn sách Sinh mổ (mổ lấy thai) gồm sách + Video kèm theo.
Mục tiêu của cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quan về sinh mổ từ lịch sử đến chi tiết kỹ thuật, quy trình. Các biến chứng ngắn và dài hạn.

Contact Me on Zalo
03.2625.4948